Thú Cưỡi

Người bạn đồng hành - Hộ vệ đắc lực

Thần Cấp

Trang bị thần cấp, không chỉ rực rỡ mà còn mạnh mẽ vô song

Cánh

Vũ Dực biến đổi - Nhật Nguyệt xoay vần. Sức mạnh chân chính của bậc Thượng Tiên

Vũ Khí

Sở hữu Thần Khí trong truyền thuyết, xưng vương khắp Tứ Hải Bát Hoang