Hướng Dẫn Chuyển Chức Phi Tiên

22/05/2018
Thân chào quý bằng hữu !!!

 

               Sau đây là 1 nhiệm vụ ẩn mà đa phần quý bằng hữu không biết hoặc ít người biết đến, dẫn đến quý bằng hữu lầm tưởng là nhiệm vụ lỗi, hôm nay Ban Quản Trị sẽ hướng dẫn cụ thể đến tất cả những bạn hữu đã làm và chưa xem rõ hơn.

Lưu Ý :

- Nhận nhiệm vụ khi đạt đến mốc lv 75 ( làm trước lv 500 )

- Trong thời gian 8 ngày đầu khai mở server


Nhận Nhiệm Vụ Chuyển Chức Phi Thiên